22 Mayıs 2017 Pazartesi

BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR

Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.
http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl Ekim ayı içerisinde başvurularınızı yapabilirsiniz.bilirkişi nasıl olunur ile ilgili görsel sonucu
Adalet Bakanlığı'nca Her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.
Başvuru zamanı; 
Başvuru adresi; 
BAŞVURU ŞARTLARI
 • 1) Gerçek kişilerin;
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
 • c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
 • d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
 • e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
 • f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,
 • g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 • h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • 2) Tüzel kişilerin;
 • a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
 • b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.
BAŞVURU USULÜ
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
 • a) Nüfus cüzdanı örneği,
 • b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
 • d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
 • e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
 • f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)
UZMANLIK ALANLARI
 1. Kaçakçılık,
 1. Gümrük Mevzuatı konusunda,
 1. İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
 1. Orman suçlan konusunda,
 1. Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu, halı, saat, giyim eşyaları,gümüş süs eşyaları vs.)
 1. Fikir ve sanat eserleri konusunda,
 1. Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
 1. Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
 1. Trafik kazaları konusunda,
 1. Marka hukuku konusunda,
 1. Haksız rekabet konusunda,
 1. Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
 1. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları - Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
 1. Bankacılık işlemleri konusunda,
 1. Muhasebe,
 1. Bilişim suçları konusunda,
 1. Vergi Usulü Kanunu konusunda,
 1. Tazminat konusunda,
 1. Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
 1. Kumar makineleri konusunda,
 1. Yangın konusunda,
 1. Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı,gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
 1. İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
 1. Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
 1. Sigortacılık konusunda,
 1. Kriminoloji konusunda,
 1. Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
 1. SPK ve İMKB davaları konusunda,
 1. CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
 1. Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
 1. Elektrik hırsızlığı konusunda,
 1. Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
 1. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
 1. 6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
 1. Haberleşme konusunda,
 1. Güzel sanatlar ve bölümleri,
 1. Tekstil Mühendisliği,
 1. Makine Mühendisliği,
 1. Endüstri Mühendisliği,
 1. Jeoloji Mühendisliği,
 1. Jeofizik Mühendisliği,
 1. Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği,
 1. Gemi Mühendisliği,
 1. Bilgisayar Mühendisliği,
 1. Harita Mühendisliği,
 1. İnşaat Mühendisliği,
 1. Yazılım Mühendisliği,
 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 1. Mimarlık,
 1. Edebiyat,
 1. Konservatuar tüm dalları,
 1. Patent konusunda,
 1. Fikri mülkiyet alanı konusunda,
 1. Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-lflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)
 1. Tıp konusunda,
 1. Eczacılık konusunda,
 1. Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
 1. Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda,

Bilirkişilik müracaatının internet sayfamızda her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde başvuru yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz oda veya çalıştığınız kurumdan bilgi alınız.)
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

16 Mayıs 2017 Salı

İSTANBULDAKİ EN İYİ 10 AVM

Türkiye’de AVM sayısı 365’in üstüne çıktı, geçtiğimiz yıl 10 milyon 500 bin metrekare kiralanabilir alanda AVM’ler 90 milyar TL ciro elde etti. 2016 yılında ise sektör hacminin 110 milyar TL seviyesine çıkması bekleniyor.Bizim bu aşamada oldukça önemsediğimiz konuların başında Perakende Yasası geliyor. Biz sektör bileşenleri ve temsilcileri olarak bir araya gelip bir örnek çalışma yaptık ve mutabakata vardık ve bakanlıklar da çalışmamızı yüzde 97-98 oranında yasaya aldı. Şimdi yasanın kalanı ile ilgili yine benzer bir işbirliği sergilemeyi arzu ediyoruz.Yine sektörün en sıcak konu başlıklarından bir diğeri de Borçlar Kanunu’na ilişkin ertelenen sekiz madde. Bizim bu sekiz madde için de çalışmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye’de kiralama yasaları kiralayanı koruma maksadıyla hazırlanmış, ancak ticari kiralamalarda bu yasa yabancı yatırımcının iştahının kaçmasına yol açıyor. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelmesinin büyüme hızımız üzerindeki etkileri düşünülürse bu konu çok daha önem kazanacak. Önümüzdeki dönemde bu konu da dikkatle takip ettiğimiz gündem maddelerinden biri olacak.Diğer yandan Türkiye’de hâlâ AVM ihtiyacı var, 20’ye yakın AVM’si olmayan şehir var ve bu şehirler ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu olaylar da artık son bulsun, ülkeye tekrar barış hakim olsun ve bizler de gidip o illerimizde de yatırımlarımızı yapalım.Alışveriş çılgınlığının yaşandığı şu günlerde dünyanın dört bir tarafında alışveriş merkezleri açılıyor.
Benimde  sık sık ziyaret ettiğim istanbul'daki avmleri beğeni sırama göre listeledim. mutlu seyirler  dilerim.
1-İSTİNYE PARK
2-KANYON
3-PROFİLO
4-TRUMP TOWER
5-CEVAHİR AVM 
6-KAĞITHANE AXİS
7-FORUM İSTANBUL
8-METROCİTY
9-AKMERKEZ
10-SAPPHİRE AVM
avm ile ilgili görsel sonucu

10 Şubat 2017 Cuma

İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar


Son 10 yılda internetten yüzlerce  sipariş vermiş ürün satın almış biri olarak sizlerle deneyimlerimi  paylaşmak  istiyorum.Günümüzde artık önemli bir kitle internet üzerinden online alışveriş yapıyor ve ihtiyaçlarını internet üzerinden temin ediyor. Kimi zaman bu bir giyim ürünüyken kimi zaman da gıda olabiliyor.Türkiye’de 20 küsur yıllık bir geçmişe sahip olan e-ticaret sektörü, sahip olduğu potansiyele rağmen bu şüpheler yüzünden yeterli ilerlemeyi kaydedemiyor. 

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta haricinde herhangi bir sakınca barındırmayan bu modern alışveriş yöntemi, ancak doğru bilgilendirmelerle makus talihini kırıp atağa geçebilecek gibi görünüyor. Kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, sipariş verilmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması, ürünün vaat edilen kalitede olmaması, denemeden ve dokunmadan satın alma alışkanlığından vazgeçilememesi gibi faktörler internetten alışverişin tercih edilmemesinin başlıca nedenleri arasında. Peki internetten  ürün satın alırken nelere  dikkat  etmeliyiz bu sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz. 

1.Alışveriş yapmayı düşündüğünüz mağazayı öncelikle Google’dan araştırın. Bir mağazanın adını Google’a yazdığınızda, size önerilen arama seçenekleri içinde mutlaka ‘şikayet’ uzantılı linkler vardır. Her şikayet gerçek ya da haklı değildir, ancak bir mağaza son dönemde çok şikayet aldıysa karşılaşacağınız riskler de artabilir.

2. Fiyat karşılaştırma siteleri güvenilir alışveriş yapmanın en uygun araçlarıdır. Fiyat karşılaştırma sitelerinden sadece bir ürünün en ucuz fiyata nerede satıldığını öğrenmez, aynı zamanda tüketicilerin mağazalar hakkında yaptığı yorumlara da ulaşabilirsiniz. Örneğin, Bilio.com’da ilgilendiğiniz e-ticaret sitesinden alışveriş yapan tüketicilerin yaptığı yorumları okuyup, verdikleri puanları inceleyebilir, “Güvenilir Mağaza” logomuzu taşıyan sitelerden güven içinde alışveriş yapabilirsiniz. Kullanıcı yorumları, özellikle kurumsal e-ticaret sitelerinin müşteri ilişkilerine hangi düzeyde önem verdiğini gösteren önemli ipuçları taşır.

3. Eğer bir mağazadan ilk defa alışveriş yapacaksanız öncelikle sitelerinde bulunan iletişim ve adres linklerinden bu bilgileriinceleyin. Muhatap olacağınız şirketin gerçek bir adresi ve telefon numarası bulunup bulunmadığını kontrol edin. Adres ve telefon numarasını sitesinde paylaşmayan internet sitelerinden bir adım uzak durabilirsiniz.Belirtilen numarayı aradığınızda telefonu açan kişinin o internet sitesinin ismini kullanması çok önemli. Ürünü satın almak istediğinizi, stoklarında olup olmadığını ya da kargoya ne zaman verecekleri gibi basit sorular sormak işinizi kolaylaştırır. Konuştuğunuz kişinin ismini de mutlaka sorun ve not edin.Mağazaya mesai saatleri içerisinde ulaşamazsanız, telefonunuza cevap verilene kadar o siteden satın alma yapmanızı önermiyoruz. Kurumsal e-ticaret sitelerinin telefonları açık ve ulaşılabilir olmalıdır. Tabii ki bazı yoğun dönemleri de göz önünde bulundurun. Yoğunluktan kaynaklanan bir aksaklık varsa, ciddi bir firma size mutlaka geri dönüş yapacaktır.

4. Kapıda ödeme yöntemi son dönemde çok kullanılıyor; ancak bir internet sitesinde sadece kapıda ödeme seçeneği varsa o sitenin sahte ürün satma veya sizi kandırma olasılığı çok yüksektir.  Bu tip siteler özellikle son dönemlerde spor ayakkabı ve cep telefonu gibi ürünlere odaklanıyor. Bu firmalar bankalardan Sanal POS hizmeti alamadıkları için kapıda ödeme seçeneğini tercih ederler. Dolandırıcı siteler POS hizmeti sunuyor olsalar dahi, bankalar bir süre parayı tuttuğu ve herhangi bir şikayet durumunda ödemeyi (charge back) iade ettikleri için amaçlarına ulaşamazlar. Kısacası, size sadece kapıda ödeme seçeği sunan siteler hakkında temkinli davranmalısınız.Ayrıca, Sanal POS, bir para tahsil aracı olduğu için bankalar için çok önemlidir. Bankalar nasıl kredi veya kredi kartı verirken hem firmaları hem de bireysel müşterileri inceliyorsa, bir internet sitesine Sanal POS verirken de ince eleyip sık dokurlar. Yani her internet sitesi Sanal POS kullanım hakkı alamaz.

5. Bir ürünün piyasa fiyatının çok altında bedeller ile satılması sizi mutlaka şüphelendirmeli. Örneğin 3000 TL’lik bir cep telefonunu 200 TL’ye  ya da 400 TL’lik bir ayakkabıyı 49,90 TL’ye satabileceklerine inanmanız hatalı olur.

6. Bir ürünü satın almaya karar vermeden önce mutlaka satın alma yapacağınız sitenin sosyal medya hesaplarını, yani Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını kontrol edin. Hem son dönemde aldığı herhangi bir şikayet vs. varsa onu görürsünüz, hem de en son paylaşımını ne zaman yaptığını kontrol etmiş olursunuz. Belki bir indirim kuponu bile bulabilirsiniz.

7. Ödemenizi kredi kartı ile yapacaksanız 3D Secure yöntemini kullanmanız yararlı olur. Bu şekilde kredi kartınızın istenmeyen bir şekilde kullanılmasını engellemiş olursunuz. Bu işlem kartınızdan para çekilmeden önce cep telefonunuza tekil bir onay şifresi yollanmasını sağlar. Bu şifreyi ödeme ekranında doğrulamazsanız alışveriş tamamlanmaz.

8. Ödeme ekranında http:// yerine https:// yazmasına  ve alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası olup olmadığına mutlaka dikkat edin. Bu sertifika, kredi kartı bilgilerinizin şifrelenmesini ve başkaları tarafından kopyalanmasını engeller. Yani alışveriş yaptığınız internet sitesi kesinlikle kartınızın tüm bilgilerini göremez.

9. İyi bir internet kullanıcısı iseniz limiti çok yüksek olan bir kartınızı kullanmak yerine internet bankacılığını kullanarak bir sanal kart oluşturmanızı tavsiye ederiz. Limiti siz belirlediğiniz için riskinizi azaltmış olursunuz.

10. Kredi kartı kopyalanması artık bir restoranda ödeme yaparken bile gerçekleştirileiliyor. Bu nedenle, kartınızı fiziki olarak kullanırken mutlaka gözünüzün önünde bulundurun. Örneğin, bir restoranda iseniz POS makinesini masanıza isteyin ve ödemesini bizzat  yapın.

11. Başta BKM Ekspres olmak üzere bir çok ödeme sistemleri var. Bu sistemlerde kredi kartınızı tanımlayarak kredi kartınız ve e-ticaret sitesi ile aranıza bir kademe daha güvenlik duvarı koymuş olursunuz.

12. Alışveriş yaptığınız bilgisayarın ortak bir cihaz olmamasına dikkat edin.  Güvenlik şifresi olmayan bir internet bağlantısından, internet cafe ve toplu taşıma araçları gibi alanlarda alışveriş yapmamaya özen gösterin.

13. Alışverişinizden sonra ekranınıza ve e-posta adresinize gelecek olan sipariş numarasını mutlaka kaydedin. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda bu numara ile çok daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Ayrıca sipariş takibinizi, satın aldığınız ürünün kargodaki durumunu da bu numara ile takip edebilirsiniz.İnternet ve e-ticaret günümüzde o kadar hızlı büyüyor ki artık bunu takip edebilmek dahi zor bir hale gelmeye başladı. Her gün yüzlerce yeni site açılıyor ve kapanıyor. Bu siteler arasında amacı satış yapmak olan e-ticaret siteleri de azımsanamayacak kadar fazla. Bu büyüme ile birlikte ister istemez art niyetli kişiler de ortaya çıkmakta. Hem kendinizin hem de kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak adına alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı unsurları beraber inceleyelim.Şifrenizi bilgisayarınıza kaydetmeyin ve şifreniz kolay temin edilebilir olmasın.internetten alışveriş yapmak hala birçok insan için şüpheler barındıran bir konu.Ortak kullanılan bilgisayarlarda bankacılık işlemleri ve online alışveriş yapmayın.Lisanslı bir anti-virüs güvenlik programı kullanın ve sürekli güncel tutun.Kapalı devre, şifreli internet ortamı güvenli bir ortam oluşturur.Sanal kart ya da aylık limiti düşük kredi kartı kullanmak  da faydalı olabilir.Alışveriş yapacağınız siteler tanınmış , daha önce denenmiş olsun.Web sitesinde künye bilgilerinin, adres bilgisinin ve gerektiğinde başvurulacak yetkililerin isim ve telefonlarının açık bir şekil de listelendiğinden emin olun.Alışverişinizin toplam tutarını, fiyata KDV ve kargo bedelinin dahil olup olmadığı inceleyin.Sipariş ettiğiniz ürün sorunlu olursa nereye ve nasıl teslim edileceğini öğrenin.Kişisel bilgilerinizin korunup korunmayacağı hakkında bilgi edinin.Küçük harflerle yazılmış metinlere, cümlelere dikkat edin.Pek çok site SSL ya da SET denilen bağlantı güvenlik protokollerinin uygulandığını ödeme sayfasının web adresinin http:// yerine “https//” ile başlamasından ya da kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak ekranın altında yer alması gereken bir kilit ikonundan anlayabilirsiniz.
Kendi deneyimlerime  göre  türkiye’deki  en güvenilir ve başarılı e-ticaret siteleri

1. Gittigidiyor

2. Hepsiburada

3. Trendyol

4. Markafoni

5-n11  

6-yemeksepeti

7-hızlıal

8-kitapyurdu


Focus grup toplantısı deneyimlerim

Merhaba  son 3 yılda  7  focus  grup toplantısına katılmış biri  olarak konuyla ilgili deneyimlerimi  sizlerle  paylaşmak  istiyorum.Focus grup toplantısı nedir nasıl yapılır katılımcı kişi ve firmalara ne faydası vardır aşağıda açıklamaya  çalıştım.
Birçok şirket, ürünlerini daha efektif olarak satabilmek, en çok talep edilen hizmetleri sunabilmek veya başarılı reklam kampanyaları ortaya koyabilmek için ürünlerini/hizmetlerini veya reklamlarını hedeflediği veya hedeflemeyi planladığı tüketiciler nezdinde test etmek ister. Bu amaçla belirli bir tüketici grubu üzerinde araştırma yaptırmak üzere bağımsız araştırma şirketlerini görevlendirir. Söz konusu araştırmalar sokakta veya telefon üzerinde yapılan anketler olabileceği gibi birebir yürütülen derinlemesine görüşmeler veya focus grup tartışmaları şeklinde de olabilir. Hemen herkes kullandığı ürün ve hizmetler hakkında fikir ve görüşlerinin sorulmasından hoşlanır. İşte focus grup toplantıları / derinlemesine görüşmeler bu noktada size çok değerli bir kaynak sağlayabilir.  
Araştırma şirketlerinin yürüttüğü söz konusu focus grup tartışmalarına veya derinlemesine görüşmelere katılımcı temin işini yürütmektedir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Şirketler sadece sizin açık ve dürüst olarak ifade ettiğiniz fikirlerinizle ilgilenirler ve siz de katılımınız karşılığında araştırmanın yapısına bağlı olarak 40-50 TL değerinde hediye kazanırsınız. Focus grup toplantıları/derinlemesine görüşmeler gün içinde, akşam ve zaman zaman hafta sonları da yapılabilir.


Pazar araştırma sektörü, uluslar arası araştırmacılar birliği olan ESOMAR kurallarına ve bu birliğin belirlediği Data Koruma Sözleşmesi’ne bağlıdır. Müşteriler adına toplanan bilgi sadece pazar araştırma amaçlı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla herhangi bir gruba veya görüşmeye katılmanız halinde belirttiğiniz tüm fikirlerin gizlilik esasına bağlı olduğunu ve anonim olarak değerlendirileceğinden; araştırma sonrasında hiçbir şekilde satış veya pazarlama amacıyla rahatsız edilmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.
Fokus gruplar, uygulamada en çok kullanılan nitel veri toplama yöntemidir. Fokus grup, eğitimli bir moderatör yönetiminde, doğal olmayan bir ortamda, küçük bir grupla yapılan görüşmedir. Moderatör tartışmayı yönlendirir. Fokus grupların asıl amacı, uygun hedef kitleden oluşan bir grubun, araştırmacının ilgi duyduğu konu üzerine yaptığı tartışmaları dinleyerek, konu hakkına derin bir anlayışa sahip olmaktır. Tekniğin asıl değeri, grubun serbest uçuş tartışmalarından ortaya çıkan beklenmedik bulgularında yatmaktadır.
Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu kalitatif bilgi edinmektir. 
Bu yöntemde aynı demografik (yaş grubu, sosyo-ekonomik düzey, marka kullanım alışkanlıkları) özellikler taşıyan 6 ila 8 kişi bir moderator eşliğinde bir araya gelir ve araştırma konusu grup ortamında tartışılır. Moderator, grubu önceden belirlenmiş bir tartışma akışı çerçevesinde grubu yönlendirerek yaklaşık 2 saatlik bir zaman diliminde hedeflenen bilgileri derler. Katılımcıya 50-60 tl civarında  nakit veya  hediye çeki şeklinde  ücret ödenir.
 Focus grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Karşılıklı çağrışımın bir sonucu olarak, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikleyerek zengin ve çeşitli bilgi akışı sağlanır. 
 Bu teknikte ortamın rahatlığı ve güvenirliliği esastır. Grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenilme gibi engellerin aşılması ve katılımcıların "gerçek" algı, duygu ve düşüncelerine ulaşmak için çeşitli psikoterapötik yöntemler kullanılır. Bu çalışmaları yapan birçok firma  vardır. Maya  araştırma ,ipsos ,trio,  piramit  danışmanlık bunlardan birkaçı.

Bir fokus grup genellikle 8–12 kişiyi kapsar. Sekiz kişiden az gruplar, başarılı bir oturum için gerekli olan grup dinamiklerinin ve ivmenin ortaya çıkması için yeterli değildir. Benzer şekilde, 12 kişinin üstündeki gruplar ise, uyumlu ve doğal bir tartışma için fazla kalabalıktır.  Bir fokus grup, demografik ve sosyo ekonomik özellikleri açısından homojen olmalıdır. Ayrıca katılımcılar, belirli koşulları taşıdıklarından emin olmak için dikkatlice incelenmelidir. Katılımcılar, tartışılacak konu ya da nesne hakkında uygun deneyimlere sahip olmalıdır. Çok sayıda fokus grup çalışmasına katışmış kişilerden kaçınılmalıdır. Bu kişiler, bir anlamda profesyonel katılımcılar haline gelmişlerdir ve önemli geçerlilik sorunlarına sebep olabilirler.


9 Şubat 2017 Perşembe

İnternet ve Sosyal Medyanın Güvenli Kullanımı


Dijital çağın en büyük nimetlerinden olan internet bizleri her geçen gün kendine bağlıyor. Gelişen teknoloji ve koruma filtreleri ile daha güvenli hale getirilen internet bazı ülkelerde elektrik ve su kullanımı gibi temel insanlık hakkı olarak kabul ediliyor. Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri gün geçtikçe büyürken ileride nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin etmek gerçekten pek kolay değil. 

Sosyal  ağlarda  güvenlik ve gizlilik tehditlerine  karşı benimde  uyguladığım  birkaç  çözüm önerisini sizinle  paylaşmak  istiyorum.
İnternet üzerinden kullanılan her hizmet için farklı bir şifre belirleyin. Eğer birçok şifreyi aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız şifre yöneticisi programlardan birini kullanabilirsiniz  mesela facebook  şifreniz  Abc123456,   twitter  şifreniz  0123abC  olabilir.
İki aşamalı kimlik tanıma yöntemlerini seçin. Twitter’da son dönemde artan saldırılar üzerine tartışılan iki aşamalı giriş sistemi sayesinde sosyal medya hesaplarınızı güvende tutabilirsiniz. 

Facebook ve Google’da yer alan, Twitter’da da kısa sürede hayata geçmesi beklenen sistemlerle kullanıcı adı ve şifre girişinin yanında özel bir soruya cevap vererek hesaba giriş yapabilirsiniz. Bunun yanında belki de daha da etkili bir yöntem olarak  Türkiye’deki bankalardan da alışık olduğumuz şekilde, kullanıcı adı ve şifre girişinin ardından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda gelen ikinci şifreyle giriş yapmak da mümkün. İnternet üzerindeyken şüpheci olun. Tanımadığınız kişiler tarafından gönderilen bağlantılara itibar etmeden önce iki kez düşünün. Ayrıca tanıdığınız kişilerden gelen mesajların da gerçekliğine dikkat edin.En eski kullanılan güvenlik yöntemlerinden birisi olan güvenlik sorusu ile başkalarının tahmin edemeyeceği bir cevap yazarak hesabınızın şifresini sıfırlayabilirsiniz. Facebook ve Google gibi büyük siteler güvenlik nedeniyle kullanıcıların şifrelerini özel metodlarla gizleyerek kendileride göremez. 

Oluşturduğunuz şifreler giriş esnasında sadece doğrulanarak sizlere giriş izni verir. Bu sebeble şifrenizi unuttuğunuzda sizden yeni bir şifre girmeniz istenir, yada geçici bir şifre yaratılarak sizlere gönderilir. Güvenlik sorusu ve cevabı işlemi uzun süre kullanılmadığı takdirde unutulabileceğinden bu yöntem artık pek tercih edilmiyor.Kişisel bilgilerinizi sosyal medyada paylaşmayın: Nüfus cüzdanınızın ve pasaportunuzun fotoğrafı, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim durumunuz, medeni haliniz, anne kızlık soyadınız ve yakın akrabalaraınızın bilgilerini sosyal medyada ya da herhangi bir internet sitesinde kesinlikle paylaşmayın. Eğer bu bilgilerin girilmesi zorunluysa yanlış bilgiler verin ve gerçek doğum tarihinizi resmi işlemler haricinde hiçbir yerde kullanmayın.Hesabınızı korumak için sms ve kodmatik uygulamaları kullanın: Artık sosyal ağlar iki kademeli güvenlik konusunda bir hayli ilerlemiş durumda. Gmail’den tutun da,Facebook’a ve  

Twitter’a kadar sosyal ağlar üzerinde SMS koruması veya kodmatikler ile  hesabınızı koruyabilirsiniz.Kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın: Kredi kartı bilgileriniz söz konusu olduğunda babanıza bile güvenmeyin! Sosyal medya üzerinden sizinle iletişime geçen akrabalarınız ya da arkadaşlarınız para ya da kredi kartı bilgilerinizi istiyorsa bu bilgileri paylaşmayın. Zor durumda olduğunu söyleyeyen yakınınızı arayıp, yardıma ihtiyacı olup olmadığını doğrulayın.

Bankacılık işlemlerini sadece banka web sitesi üzerinden gerçekleştirin: 

Sosyal medyayı sadece kişiler değil, kurumlar da yoğunlukla kullanıyor. Pek çok bankanın da Facebook, Twitter ve Google+ hesabı mevcut. Haliyle kullanıcılar bankalarından maillerine ya da sosyal medya hesaplarına bir mesaj geldiğinde bu durumu yadsımıyor. Ancak bankalar e posta yolula ya da sosyal medya siteleri aracılığıyla sizden şifrenizi talep etmez ve işlem yapmak için yetki istemez. Bu yüzden bankacılık işlemleri için sadece bankanızın web sitesini kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece güvenilir sitelerden alışveriş yapın:  Sosyal medya üzerinden reklamı yapılan her site güvenli olmayabilir. 

Çok ucuz fiyata telefon, saat gibi markalı ürünler satan sitelere ve kullanıcılara karşı dikkatli olun. Gerçek değerinin altında pazarlanan bu ürünler kullanıcıya ulaştığında genelde hasarlı ya da kullanılamaz durumda oluyor. Ya da ürün yerine oyuncak veya şaka ürünleri de kullanılabiliyor. Aynı şekilde kullanıcılar arasında yapılan alışveriş ve takas işlemlerinde de kullanıcılar mağdur ediliyor ve maddi kayba uğrayabiliyor. Sosyal medya üzerinden ücretsiz sahiplendirilen kedi-köpek gibi hayvanlarla da hayvan dostları kandırılabiliyor. Bedava sahiplendirilen hayvanlar için daha sonra yüksek meblağlarda kargo ve sigorta ücretleri talep edilebiliyor.

Uygulamalara dikkat edin: Son zamanlarda sosyal medya hesaplarıyla başka sitelere üye olmak oldukça popüler. Facebook, Twitter ve Google+ hesaplarınızı kullanarak, daha önce kullanıcısı olmadığınız bir siteye üye olabiliyorsunuz. Ayrıca pek çok mobil uygulama da bu yöntemi sıkça kullanıyor. Mobil uygulamaların çoğu yükleme sırasında kişisel bilgileriniz, telefon rehberine ve sosyal ağlara erişim konusunda izin istiyor. Bu izinleri biran bile tereddüt etmeden vermek, kişisel bilgilerinizin güvenliğini de tehdit ediyor. Hatta geçenlerde Dubsmash gibi popüler bir uygulamada bile truva atı tespit edilmiş, uygulama uyarılar üzerine Google Play’den kaldırılmıştı.Hediyelere kanmayın: 

Facebook dolandırıcılarının son numarası en çok tanınmış firmaları zorda bırakıyor. Elinde büyük teknoloji marketlerin ya da telekom firmalarının hediye çeki olduğunu iddia eden art niyetli kişiler gözüne kestirdikleri hesapları ele geçirerek, kişinin arkadaş listesindekilere tek tek mesaj atmaya başlıyor. Normal bir sohbet havasında başlayan konuşmalar, daha sonra art niyetli kişilerin telefonun faturalı hat mı diye sormasıyla devam ediyor. Eğer faturalı hat sahibiyseniz size bir mesaj geleceği söyleniyor ve bu mesajı EVET yazarak cevaplamanız isteniyor. 

MesajI EVET yazarak cevapladığınızda ise faturanıza 100 TL’den başayan ek ücretler yansımış oluyor. Faturaya eklenen ücret otomatik olarak dolandırıcının hesabına geçiyor. Siz siz olun hediye  çeki, bilet ya da çok ucuza ürün dağıttığını iddia edenlere aldanmayın. Sahte profillerin tuzağına düşmeyin: Özellikle yurtdışı merkezli dolandırıcılık çeteleri Facebook üzerinden sahte profiller oluşturarak,

 Türk erkeklerini tuzağına düşürüyorlar. Güzel ve alımlı fotoğraflarla erkekleri etkileyen sahte profiller, ülkemize gelmek için yol parası talep ediyorlar. Paralar gönderiliyor ancak ne gelen var, ne de giden…iddaa dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Son zamanlarda iddaa tüyoları verdiğini iddia eden kullanıcılar ve Facebook üzerinde oluşturulan gruplar, büyük vurgunlar yapıyor. Öyle ki bu konuda bir çok uzman türemiş ve Facebook kullanıcıları da para kazanma hayaliyle bu kişilere paralarını kaptırıyor. İddaa dolandırıcılarının vaatlerine inananlar, iddaa tahmini alıp para kazanma hayaliyle ceplerindeki paradan da oluyorlar.Linklere tıklarken dikkat: Siber suçlular, 

Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ederek, popüler ve ilgi çekici konuları baz alıp, kullanıcıları oltalarına düşürüyorlar. Özellikle son zamanlarda koalisyon ve Survivor gibi konular çok popüler. Ya da bir sitede uygunsuz fotoğrafınız varmış gibi imalı bir mesaj da alabilirsiniz. Arkadaşınız “kusura bakma ama bu resimdeki sen misin?” gibi imalı mesajlar göndererek, mesaj yoluyla gelen bağlantıyı tıklamaya sizi teşvik edebilir. Oysa ki bu tür kısaltılmış linkler genellikle virüslü ya da sahte sitelere yönlendirme yapıyor. Ardından bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaşıyor ve arkadaşlarınıza kendi adınızla aynı mesaj gönderiliyor, truva atı bu şekilde listenizdeki bütün arkadaşlarınıza yayılıyor.

Fotoğraflar paylaşırken dikkat: Sosyal medyada ne yediğimiz ne içtiğimizden tutun da, yatak odalarımıza kadar herşeyi paylaşıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde deniz, kum, güneş ve bikinili fotoğraf paylaşımları pek revaçta. Peki paylaştığınız bu fotoğrafların arkadaşlık ve partner sitelerinde kullanılacağını bilseniz, gene de paylaşır mıydınız? Fotoğraflarınız uygunsuz içerikli sitelere düşmeden siz siz olun paylaşımlarınıza dikkat edin.Evinizde check-in yapmayın: Evinizde check-in yaparak kendi güvenliğinizi ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atmayın. Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraf ve konum bilgisi evinizin soyulmasına ve fiziksel zarara uğramanıza neden olabilir.

Çocuklarınızı sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirin:  Yetişkinlerin bile dolandırıldığı, şantaja uğradığı sosyal medya ortamında çocuğunuzu bekleyen tehlikelere karşı bilgi sahibi olun ve 13 yaşın altındaki çocuğunuzun sosyal medya kullanmasına izin vermeyin.

 Çocuklar iyi ve kötüyü ayırt etme yetileri yeterince gelişmediği için kolayca kandırılabilir, pedofillerin tuzağına düşebilir, dolandırılabilir ve şantaja uğrayabilirler. 13 yaşından büyük çocuklar içinse interneti kullanma konusunda bilinçlendirin ve çocuğunuzun arkadaşı olarak, onu sanal dünyada karşılaşabileceği tehlikelere karşı uyarın.Tüm bu tavsiyelerin yanında bilinçli bir internet kullanıcısı olmayı ilk ilke olarak edinmeyi ihmal etmeyin. Sanal dünya, keyif ve eğlence vaadettiği kadar tehlikeli bir silah olarak da kullanılabiliniyor. Bunun farkında olar internet kullanımı çok daha güvenli ve keyifli olacaktır. 
HERKESE SAĞLIK MUTLULUK GÜVEN DOLU GÜNLER  DİLERİM.

7 Şubat 2017 Salı

Paylaşımlı Ofis Sistemi

Merhaba yaklaşık 2 yıldır paylaşımlı ofis  alanlarını kullanan biri olarak sizlere  bu konuda  deneyimlerimi  paylaşmak  istiyorum.Özellikle start-up ve freelancerların gözdesi  Paylaşımlı ofis alanları  başarılı hizmetleri ve uygun fiyatlarıyla  normal ofis  kiralamaktan  daha  cazip görünüyorlar. Son yıllarda serbest çalışanların sayısında belirgin bir artış var. 

Yazılım, çeviri, grafik veya tasarım gibi işlerle uğraşan kişiler anlaştıkları projeleri dışarıda çalışarak tamamlıyor; bütün gün ofiste çalışan arkadaşlarının “Oh ne güzel, keşke ben de evde, kafede oturup çalışabilsem” diyerek iç geçirmelerine sebep oluyorlar. Evde çalışırken dikkati dağılan, evde vakit geçirmekten sıkılan ya da buzdolabını açıp  şimdi ne yesem  diye mola üstüne mola verenler çareyi kahve zincirlerine, kafelere gidip çalışmakta buluyor. 

Bu defa da saatlerce bir kahve içip oturmak ayrı sorun, çalışayım derken yiyip içilenlerin faturası ayrı... Bir de üzerine kafeye arkadaşıyla sohbet etmeye gelmiş kalabalığın sesleri eklenince, çalışmayı sürdürebilmek büyük maharet istiyor.Son dönemde ev ve kafelere alternatif olarak ortak paylaşımlı çalışma alanları arttı. Bir ücret karşılığında aylık üye olduğunuz bu mekanlarda seçtiğiniz üyeliğe göre size ayrılan masada çalışıp diğer hizmetlerden yararlanıyorsunuz. 

Bu ofislerin önemli avantajlarından biri de yine dışarıdan çalışan kişilerle tanışma fırsatı elde edip ortak projelere ve yeni işlere ortam sağlaması... Sizin de dışarıdan çalışmaya uygun bir mesleğiniz varsa bu seçeneklere bir göz atın.Dünya üzerinde bugüne kadar birçok iş sahası oluşmuş ve bireyler bu iş sahalarının yönlendirmeleri ile kendi ekonomik düzenlerini kurmuşlardır. Ancak bu alanlar oldukça geniş bir yelpazede olmakla beraber, kendilerine sunulan imkân da çok çeşitlilik göstermektedir. Dolayısıyla da farklı meşguliyetlerin barındırıldığı sektörler için, farklı türden ihtiyaçlar gerekmektedir. Modern tarımın bir kolu için seraların gerekliliği ya da hayvancılık için mera gereksinimi gibi… 


Tüm bunların yanı sıra global dünyanın bilhassa hizmet sektörü için de ofisler gerekli durumdadır. Çalışanlar ve yöneticiler ofis aracılığıyla işlerini yürütebilmekte ve bu ofisler nezdinde de ekonomik durumun devamlılığı sağlanabilmektedir. Kaldı ki, bu ofis işletmeleri, bir yönetim merkezinden başlayıp, fikir teatisi sığlığına kadar ilerleyebilmektedir. Bundandır ki ihtiyaç duyulan ofis, bu nispetle değişkenlik gösterebilmektedir.bizzat  ziyaret  ettiğim workinton, habita,kolektif house,eofis bu alanda  en başarılı firmalar  olarak  gözüme  çarptı.
Türkiye de yeni yeni duymaya başladığımız ortak ofis kavramı yurt dışında uzun bir süredir "CoWorking Office" olarak devam ediyor.

Bu sistem özellikle web girişimcilerine,girişimcilere,freelance çalışanlara ve grafikerlere çok daha uygun.Çünkü yeni bir iş kurma yolunda olan genç bir girişimciyi düşünürsek maddi olarak ofis kiralama,sekreter,elektrik,su gibi bir çok sorunla karşılaşacak bu sorunu ortak ofis olarak adlandırılan bu sistemle nispeten daha ucuz fiyatlara güzel bir ofis ortamında verimli bir şekilde işini yürütebilecektir.
Sonuç olarak sistemin amacı az bütçeyle işini ofis ortamında yürütmek isteyen girişimciye kolaylık sağlamaktır.


Ortak ofis hizmeti veren kuruluşları incelediğim de genel özelliklerini aşağıdaki listeyle özetleyebilirim
-Sekreter,Ofisboy ve ofis kiralama gibi uğraşlarınız yok tek bir fiyat üzerinden zahmetsiz kiralama.
-Ortak büro ekipmanlarından faydalanma (fotokopi,faks,tarayıcı vb)
-Ortak alanların kullanımı (dinlenme alanı,resepsiyon,toplantı odaları,mutfak)
-Ofise ait araç park yeri
-Hızlı Wi-Fi bağlantısı
-Sosyalleşme imkanı

4 Şubat 2017 Cumartesi

Kullanmadığınız Eşyaları Değerlendirebileceğiniz Paylaşım Platformları

Kullanmadığımız  eşyaları  (özellikle  giyim ,kitap ve   ev eşyası )  ihtiyaç  sahiplerine  vererek  hem  insanlara  faydalı  hemde  doğaya  katkı sağlamış oluruz. Bende  ihtiyacım olmayan  eski eşyalarımı  özellikle  üniversite  öğrencisi  ihtiyaç sahipleriyle  paylaşmaktan  keyif  alıyorum. Kullanmadıklarımızı atıp, sürekli yenisini satın almak  tüketim  toplumu olmak. veya kullanmasak da kıyamıyoruz, bir köşede unutuyoruz ve tozlanıyorlar. Tüm bunların önüne geçmek, kullanmadıklarımızı ihtiyaç duyanlara ulaştırabilmek için; eşya, kıyafet ve kitap paylaşımına olanak sağlayan bir çok  paylaşım platformları  kullanmadığınız  eşyaları ihtiyaç  sahiplerine  ulaştırmak  için  çalışıyorlar.  aşağıda linklerini  paylaştığım  web  siteleriyle  iletişime  geçerek  kullanmadığınız  eşyaları  ihtiyaç sahiplerine  ulaştırabilirsiniz. tüketen değil üreten  millet  olmamız  dileğiyle  mutlu günler  dilerim.

http://www.civardabul.com
http://www.ituvakif.org.tr/