12 Ocak 2017 Perşembe

Girişimci Adaylara Verilen Destekler


Değerli girişimci; konunun detaylarını, başvuru koşullarını, verilen destek, hibe, teşvik ve geri ödemeli kredilerin neler olduğunu bir sonraki yazılarımda detaylı bir şekilde anlatacağım.Ancak bundan önce bir indeks oluşturursam doğru sonuca daha rahat ulaşacağını düşündüm. Belki senin girişiminin ana kaynağı ekonomi bakanlığındadır ya da belki Avrupa Birliği fonlarında olabilir.
Avrupa Birliği Hibe Fonları
TÜBİTAK Destekleri
 1. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
 1. 1301 Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 1. 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 1. 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 1. 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 1. 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 1. 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 1. 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 1. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 1. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 1. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 1. 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 1. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Uluslararası Ortaklı Destek Programları
TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

 1. Ar-Ge Proje Destekleri
 1. Çevre Proje Destekleri
 1. Stratejik Odak Konuları Projeleri
TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği)
 1. İşletme Kredisi
 1. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
 1. Tesis Kredisi
 1. İstihdamı Destekleme Kredisi
 1. Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi
 1. İskonto Kredisi
 1. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
 1. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
 1. Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi
T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 1. Tarımsal Destekler
 1. Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
 1. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 1. Sertifkalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri
 1. Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
 1. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 1. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 1. Hayvancılık Desteklemeleri
T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 1. İhracat Destekleri
 1. Yatırım Destekleri
 1. Hizmetler Sektörü Destekleri
T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Diğer Kurumlar;
KGF Kredi Garanti Fonu
KOSGEB Destekleri
Kalkınma Ajansları Destekleri
İşkur Destekleri

 • Mesleki Eğitim
 • İşsizlik Maaşı
 • İşbaşı eğitim programları
 • Genç ve kadın istihdamı teşviği.
Bakanlığı: Ar-Ge alanında vergiden muafiyet ve atık su bedeli
Vakfı: Ar-Ge, işletme ve yatırım alanlarında destek veriyor.
Bakanlığı: Enerji verimliliği alanında firmalara yatırım ve
Desteklediği sektörler: İnternet sektörü
Koşullar: İnternet konusunda yeni iş fikri olan henüz şirketini kurmamış, iş fikrini gerçekleştirmek için şirketini kurmak üzere olan, internet şirketini / yeni girişimi kurmuş, sermaye, yönetim, pazarlama ve diğer desteğe ihtiyacı olan herkes etohum’a başvuru yapabilir. Fikirden çok, başvurularda girişimci özellikleri ve proje yapabilme yetenekleri aranmaktadır. Kişisel veya ekip olarak başvuruların içinden görüşmeler ve diğer iletişim yöntemleriyle seçilen 15 girişimci ekip İnternet Girişim Kampı’na dahil olurlar. Kampta iş yönetimi, yaratıcılık, e-ticaret gibi farklı alanlarda seminerlere katılırlar. Daha sonra girişimciler iş planlarını hazırlar ve bu sırada koçluk desteği alırlar. Sermayedar ile bu süre içinde bir araya gelecek girişimciler yatırımcılara, şirketlere, profesyonellere ve etohum yönetimine sunumlarını yaparlar. Böylece yatırımcılar istedikleri projelere destek olabilir, yatırım yapabilirler.
Desteklediği sektörler: GBA üyelerinin farklı alanlarda yüksek teknoloji konusunda tecrübeleri bulunmaktadır ve dolayısıyla da mobil, internet, yazılım, telekom, ve diğer bazı alanlara yatırım yapmışlardır.
Koşullar: GBA üyeleri İstanbul’da yerleşik şirketlere yatırım yapmaktadır. İş planları Angelsoft aracılığıyla internet sitesinde bulunan linkten sunulur. Komite, planı inceler ve aralarından bir kaçını yılda 4 kez yapılan GBA Girişimcilik Akademisine davet eder.
Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır. Şirketler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yaratıcı çözümlerinde ve projelerinde destek sağlanmaktadır.
LABXİnternet sitesi: http://www.lab-x.org/melek-yatirimci.php?lng=tr
Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır.
Koşullar: Uygulama kolaylığı, özgünlük, pazar potansiyeli, finansal getiri, yönetim takımı, sermaye ihtiyacı gibi kriterlerden geçen başvurular değerlendirilir. Labx danışma kurulu tarafından seçilen adaylarla iletişime geçilir ve iş fikirleri dinlenir. Görüşmeler sonucunda olumlu bulunan fikirlerle ilgili Labx takımının belirlediği ilgili sektördeki melek yatırımcılar ile temasa geçilir.

Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır.
Koşullar: Uygulama kolaylığı, özgünlük, pazar potansiyeli, finansal getiri, yönetim takımı, sermaye ihtiyacı gibi kriterlerden geçen başvurular değerlendirilir. Labx danışma kurulu tarafından seçilen adaylarla iletişime geçilir ve iş fikirleri dinlenir. Görüşmeler sonucunda olumlu bulunan fikirlerle ilgili Labx takımının belirlediği ilgili sektördeki melek yatırımcılar ile temasa geçilir.
Desteklediği sektörler: Sınırlama bulunmamaktadır. 
Koşullar: Katılım ve yatırım yapabilmek için bir hukuki zemine sahip olunması koşulu aranır (firma kaydı veya patent başvurusu). Uzun vadeli bir vizyon, yatırımcının yatırımını gerçekleştirebileceği çıkış stratejisi, güçlü ve hızlı büyüme olasılığı ve yaşam stili yaratmak gibi hususlara dikkat edilir. Üyelik karşılığında girişimcilere çeşitli hizmetler sağlamaktadırlar.
Uluslararası Vakıf ve Ağlar
Dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerini birleştiren Ashoka ağı, dünyanın 70 ülkesinde sosyal girişimcileri maddi manevi desteklemekte, potansiyel sosyal girişimcileri ortaya çıkartmakta ve sosyal girişimciler arasında sinerji yaratılmasını sağlamaktadır. 
www.ashoka.org 
www.skollfoundation.org 
www.omidyar.net 
http://www.echoinggreen.org
www.newprofit.com 
www.draperrichards.org 
www.schwabfound.org 
www.socialent.org 
www.acumenfund.org 
www.i-genius.org 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfı taşıyan işletmelere çeşitli destekler sağlamaktadır. KOSGEB veritabanına kaydolan işletmeler KOBİ vasfını taşıdıklarına dair beyannameyi doldurmalarının ardından desteklere başvurabilmektedir. Halen Girişimcilik Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı gibi sekiz başlıkta destekler verilmektedir.
www.kosgeb.gov.tr
www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/ajans.html
www.dernekler.gov.tr
www.gap.gov.tr
www.sydgm.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği fonları ile kurulmuştur. Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan ABİGEM’ler, KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı amaçlamaktadır. 
http://www.abigem.org
Samsun: www.sabekisgem.com.tr
Adana: www.adanaisgem.com.tr
Kütahya: www.kutahyakisgem.org.tr
Tarsus: www.tarsusisgem.org
Van: www.vanisgem.com.tr  
Ankara: http://www.ostim.org.tr
www.girisimfabrikasi.com

İlk bakışta çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünen AB Hibe fonları 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Asosiye ülkeler ve Üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.
Türkiye’nin de 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.
Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.
Detaylı bilgi: http://www.ua.gov.tr/
Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.
Detaylı bilgi: http://www.fp7.org.tr/
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.
Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.
Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.
Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.
Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK; çeşitli alanlarda teknolojik yatırımlar, inovasyon, AR-GE gibi faaliyetlere önemli ölçüde teşvikler vermektedir.
Ulusal Destek Programları
AB 7. Çerçeve Programı
1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Sanayi Teşvikleri
T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır.
Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.
Detaylı bilgi: http://www.ttgv.org.tr/tr
Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına  üye  küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliği, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği’nin öncülüğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.
2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Dış Ticaret Bakanlığı lağvedilmiş yerine Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur. Kobilere adeta can damarı olan Ekonomi Bakanlığının destekleri nitelik ve nicelik olarak günden güne artmakta ve talep görmektedir. Bir sonraki yazımızın da ilk incelenecek dalıdır.
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programın Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.
Teknogirişim Sermayesi Desteği: 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir
Sodes T.C Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı: 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.
Türk Eximbank: İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir. Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır
Mikro Kredi (TGMP): Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikrokredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.
Amaç: KGF’nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;
Kredi piyasasının etkin çalışmasını,
KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,
KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,
KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,
Girişimciliğin desteklenmesini,
KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,
Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedeflemiş olmaktadır ki, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikleri arasındadır.
Kosgeb deyince orada bir durmak lazım, hatta ilk planda baktığımızda Ülkemizde Hibe,Teşvik,Destek dediğimizde ilk aklımıza gelen kurum Kosgebdir.
Peki nedir bu Kosgeb?
Uzun adıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan Kosgeb Hibe ve Teşviklerin uygulanması noktasında bir yandan bakınca itici güç bir yandan bakınca da lokomotif görevini görmektedir.
Kosgebden destek kullanmanız için her hangi bir yere para ödemenize gerek yoktur. Kurumun internet sitesinden, çağrı merkezinden ve ilgili başvuru birimlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Önümüzdeki makalelerimizin temelini oluşturacak olan Kosgeb desteklerine pek yakında değineceğiz.
Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştır. Temel amacı bölgesel ekonomik dezavantajları en aza indirmek ve ulusal gelişmeyi sağlamaktır. Bu amaçla KOBİ’lere yılın belli dönemlerinde “proje teklif çağrısı“ yöntemiyle hibeler vererek, projelerini hayata geçirmelerini sağlamaktadırlar.
Özellikle 2003 yılında topyekün kalkınma hedefiyle kabuk değiştiren İşkur bugün işletmelerin en önemli istihdam kaynağı olmakta ve sürekli eğitim faaliyetleriyle çalışanların eksiklerini gidermektedir.
Desteklerden bazıları:
100.000 TL Girişimcilik Hibesi. Eğitim düzeyine bakılmaksızın verilir. Bunun 30.000 TL si geri ödemesiz, 70.000 TL si faizsiz kredi şeklinde.

Sermayesi olmayan girişimcilere sermaye desteği. TGDeF Fonundan ödenir. Faizsiz kredi şeklinde.

175.000 TL Girişimcilik Desteği. Üniversite mezunlarına verilir. Bunun 100.000 TL si geri ödemesiz hibe, 75.000 TL si tanıtım ve organizasyon için verilir.  

Yeni Girişimcilere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti.

Kobilere Verilen Destekler:

Başlangıç sermayesi, Belgelendirme Desteği, Bina tadilatı, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Eşleştirme Desteği, Yönetim, İşletme Giderleri Desteği, İşletme Kuruluş Desteği, Kira Desteği, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, ofis donanım, Küçük tadilat, KOSGEB Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet, Mobilya Donanım, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Personel Gideri Desteği, Proje Danışmanlık Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Sabit Yatırım Desteği, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği,

Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Destekleri.

Alet, malzeme ve sarf giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, Personel giderleri (projede yer alan tüm personel 18 aya kadar),  Seyahat giderleri.

Teçhizat, Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri, Yayın alım giderleri, Yazılım, Yeminli mali müşavir giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

Yurtdışı Kobi Destekleri:

Araba kiralama giderleri, Ar-ge ve Patent destekleri, Defile, kokteyl, Show organizasyonları, Demirbaş destekleri, Eğitim destekleri, Fuar destekleri, İş ile ilgili numune masraflarının % 70’i, Kalite belgelendirme destekleri, Kira destekleri, Marka tescil destekleri, Pazar araştırma destekleri, Pazar araştırma gezisi masrafları, Promosyon ve eşantiyon giderleri, Reklâm panoları, Reklâm ve tanıtım destekleri, Seminer ve konferans, Sponsorluklar, Tercüman ve doküman masrafları, TV ve dergi reklâmları, Ulaşım ve otel giderleri, vb. firma giderlerine destek verilmektedir. Web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd si, Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji
alınmaması desteği sağlıyor.


Destek Veren Kurumlar 2 : Ekonomi Bakanlığı: Yerli
ve yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla vergi istisnası, yatırım yeri
tahsisi ve faiz desteğinde bulunuyor.


Destek Veren Kurumlar 3 : Eximbank: Pazarlama ve yurtdışında
mağaza açılması gibi işletmelere ihracat kredi desteği sağlıyor.


Destek Veren Kurumlar 4 : Türkiye Teknoloji Geliştirme
Destek miktarı programa göre değişiyor.


Destek Veren Kurumlar 5 : Kredi Garanti Fonu: Yatırım ve
işletme alanında reel sektöre kredi kefaleti konusunda katkı sağlıyor.


Destek Veren Kurumlar 6 : Enerji ve Tabii Kaynaklar
işletmeye yönelik 500 bin liraya kadar kaynak sağlıyor.


Destek Veren Kurumlar 7 : KOSGEB: İşletme, Ar-Ge ile esnaf
ve sanatkarlara yönelik çok sayıda destek programı bulunuyor. Faizlerin yanı
sıra proje, eğitim, danışmanlık ve istihdam alanında işletmelere destek
sağlanıyor.


Destek Veren Kurumlar 8 : Türkiye İş Kurumu:
İstihdamın artırılmasına yönelik SGK prim teşviki ile kurs programı imkânı
sunuluyor.

Melek yatırımcı, başlangıç aşamasında olan riskli girişimlere veya gelecek vaat eden fikirlere yatırım yaparak danışmanlık, çevre edindirme gibi destekler sağlayan ve bu girişimlerin büyümelerine ve fikirlerin gerçekleşmelerine önayak olan kişidir. Bu yatırımcılar yüksek getiri sağlayacağına inandıkları girişimlere yönelirler, aktif olarak kurulan şirketlerin yönetiminde yer almak isterler. Ülkemizde melek yatırımcılar ticari girişimcilere destek vermektedirler, ancak sosyal girişimcilerin de bu olanaktan faydalanması mümkündür.
E-tohumİnternet sitesiwww.etohum.com 
Galata Business Angels (GBA)İnternet sitesiwww.galatabusinessangels.com/ 
Bireysel ve Toplumsal Yaratıcılık Merkezi (BYTM)- İnternet sitesiwww.btym.org/
Türkiye İş Melekleri Ağı (TİMA)İnternet sitesi: http://www.tima.biz/
Ashoka 
Skoll Vakfı 
Skoll Vakfı sosyal girişimciliği başka kurumlara yatırım yaparak ve katalizör görevi görerek çeşitli yollarla desteklemektedir. Bunlar, Oxford ve Tufts Üniversiteleri’ndeki sosyal girişimcilik enstitüleri, sosyal girişimcilik ödülleri, en prestijli sosyal girişimcilik forumlarından Skoll Dünya Forumu ve internet üzerinden sosyal girişimcilik camiasını birleştiren www.socialedge.org olarak özetlenebilir. 

Omidyar Network 
E-Bay kurucularından Pierre Omidyar’ın kurduğu Omidyar Vakfı yüksek etki ve potansiyel gösteren sosyal girişimlere yatırım yapan bir sosyal yatırım fonudur. Mülkiyet hakkı, mikro-kredi, şeffaf medya ve devlet ile sosyal girişimcilik alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Echoing Green
ABD merkezli uluslararası bir STK olan Echoing Green, dünyanın önde gelen sorunlarında çalışan sosyal girişimcilere fon, ağ ve teknik destek imkanları sağlamaktadır. 

New Profit 
ABD merkezli New Profit, ABD’de yerleşik sosyal girişimler için mali ve stratejik kaynak sağlar. 
Draper Richards Vakfı 
Draper Richards Vakfı ABD’nin sosyal sorunlarına odaklanan ve başarı potansiyeli gösteren genç sosyal girişimlere fon ve ağ kurma imkanları vermektedir. 
Schwab Vakfı 
Schwab Vakfı, sosyal girişimcilere küresel düzeyde destek veren bir STK’dır. Yılın sosyal girişimcisi yarışması ile görünürlük artırılması, ağlar yoluyla sosyal girişimciler arasında iletişimin sağlanması, gelecek nesillerin sosyal girişimciliğe teşviki ve önde gelen akademik kurumlarda konunun ele alınmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Vakıf, sosyal girişimcilere doğrudan fon veya hibe vermemektedir. 
Institute for Social Entrepreneurs 
Institute for Social Entrepreneurs (Sosyal Girişimcilik Enstitüsü) sosyal girişimlere seminerler, atölyeler ve koçluk hizmetleri sağlamaktadır. Pek çok kaynağa web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Acumen Fonu 
Acumen Fonu, yoksullukla mücadelede yüksek etki potansiyeli olan sosyal girişimlere yatırım yapmaktadır. Şu anda Hindistan, Pakistan ve Güney ve Doğu Asya’da yatırımları bulunan Fon, faaliyetlerini yeni ülkelere de yaymaya hazırlanmaktadır. 
i-Genius 
i-genious bir uluslararası sosyal girişimci ağıdır. Üyeleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve üyelerinin şirketler, STK’lar, kamu ve medya ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Kuruluşları
Ülkemizde sosyal girişimlerin çeşitli tüzel kişilikler altında faaliyet göstermesi nedeniyle sadece sosyal girişimlere yönelik destek sağlayan bir kamu kuruluşu bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki kamu kuruluşları çeşitli programlarla özellikle şirket veya sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuş sosyal girişimlere destek sağlayabilmektedir. Bu sayfada yer almasını istediğiniz başka kuruluşlar varsa lütfeninfo@tusev.org.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
Kalkınma AjanslarıBölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması amacıyla “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları özel işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilmektedir.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında derneklerin çeşitli konularındaki projelerine destek sağlanacağı bildirilmiş, bu konular içinde sosyal girişimcilik projelerine de yer verilmiştir. Başvuru koşulları ve süreci ile ilgili ise kapsamlı bir açıklama yapılmamıştır. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıGAP illerinde halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmeyi amaçlayan GAP İdaresi yürüttüğü çeşitli programlarla girişimlere çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler başta kırsal kalkınma ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda yapılmaktadır. 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel MüdürlüğüSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç ve düşkün vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Proje destek programları kapsamında hedef kitlesindeki dezavantajlı kesimlere yönelik çeşitli sosyal hizmet projelerine de destek verilebildiği belirtilmiştir. 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağı (ABİGEM)
İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran Türkiye için yeni sayılabilecek bir istihdam yaratma ve iş kurma modelidir. “İşletme Kuluçkaları” veya “KOBİ Fidanlığı” olarak adlandırabileceğimiz İŞGEM’ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere, yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak adeta onları beslemekte, ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.
Girişim Fabrikası

Girişim Fabrikası, fikir ve teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için Özyeğin Üniversitesi ve Turkcell ortaklığında kurulmuş bir destek yapısıdır. Girişimcinin fikrini gerçekleştirmesi için gereken tüm desteklerin sağlandığı bir hizmetler bütünüdür. Bu yapının temel amacı teknolojilerin ticarileşme sürecinde yer alan ve ölüm vadisi olarak adlandırılan ürün prototipinden, seri satışa geçiş arasındaki süreçte başlangıç şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Bir iş fikri olan yeni girişimciler öncellikle www.girisimfabrikasi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak Girişim Fabrikası’na başvurularını yaparlar. Başarılı bulunan girişimciler ile irtibata geçilerek iş fikrinin sunumunun hazırlanması istenir. Bu yüz yüze görüşmeler esnasında fikrin gerçekçiliği, uygulanabilirliği ve ekibin girişimciliğe yatkınlığı irdelendir. Uygun bulunan projelerin sahiplerine iş plan eğitimi ve koçluk hizmeti verilir ve onlardan bir iş planı hazırlamaları beklenir. Girişimciler bu süreçte okulun geniş olanaklara sahip kütüphanesinden yararlanma ve ilgili akademisyenlere danışma hakkına sahiptir. Daha sonra en son aşamada girişimcilere hazırlanan iş planını, Fabrika Yürütme Kuruluna sunma fırsatı verilir. Bu sunumda projenin nasıl hayata geçirileceği sorgulanarak genel uygunluğu değerlendirilir. Bu son aşamayı başarıyla geçenler Girişim Fabrikası’na kabul edilir.

Girişimciler yoğun bir 12 ay içinde yatırımcı desteği de alarak ‘mezun’ olur. Girişim Farikasından ‘mezun’ olduktan sonra yani fikrin ticari ürün haline geldikten sonra da girişimciler ekosistemimizde kalarak koçluk desteklerinden yararlanabilir.

UNDP Türkiye
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, yoksulluğun azaltılması ana programı altında tarım, yenilenebilir enerji, turizm gibi alanlarda faaliyetlere teknik destek sağlamaktadır. Ayrıca kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi yönünde projeler yürütülmektedir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder